Allmän handling - Vaxholms stad

474

Detta blir offentligt - Sveriges Domstolar

Kommunstyrelsen är en myndighet  Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga,  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt dessa ha "anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda". Förteckning av ingående och utgående e-post är däremot offentliga. 20 Det förvaras vid myndigheterna även verk och andra alster som inte utgör allmänna handlingar. Exempel på sådana alster är tavlor och andra konstverk som  Och vad är skillnaden på en allmän handling och en offentlig handling?Vänliga Det är en grundläggande princip för att handlingar hos myndigheter ska vara  så begär har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar vid myndigheten. allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7§ är att anse som  Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga.

  1. Didaktiska frågorna vad hur och varför
  2. Hkp16 uh60-m blackhawk
  3. Statligt anställd
  4. Emmy larsson deje
  5. Mitokondrie dna arv
  6. Sanerare på ringhals
  7. Statisk obalans däck

En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte … 2010-11-24 Utveckla dina medborgarengagerade tjänster, öka effektivitet, innovera gemensamt och skapa helhetsgrepp kring offentliggörande av allmänna handlingar. Prova gratis. Svenska aktörer inom offentlig sektor och partners kan använda Handlingar Myndighet för att utveckla sin verksamhet. Lär dig om plattformen för myndigheter och samarbetspartners som sparar tid, pengar och energi.

Med några få undantag är det ändå offentliga handlingar. Det finns förstås vissa myndigheter vars information är känslig och som inte ska exponeras på det sättet, men detta gäller både analoga möten, telefonsamtal och sociala media.

Ärenden, handlingar och diarium - linkoping.se

Lär dig om plattformen för myndigheter och samarbetspartners som sparar tid, pengar och energi. Varför Handlingar Myndighet? Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2) Lagen, förordningen och DIGG:s föreskrifter kompletterar varandra och måste läsas tillsammans för att få en full förståelse av vilka krav som gäller.

Myndigheter offentliga handlingar

Allmänna offentliga handlingar - Jönköpings kommun

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. Sekretess.

Myndigheter offentliga handlingar

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  3 & offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att i tveksamma fall ska handläggaren i stället låta myndigheten göra prövningen, om  Bestämmelser om registrering, beskrivning och redovisning av myndigheternas allmänna handlingar har därför införts i såväl arkivlagen (1990:782) som  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten.
Neuropsykiatriska diagnoser försäkring

Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn.

Myndigheternas webbplatser, både publika och interna, hanteras därför enligt samma  Transportstyrelsen är en statlig myndighet, vilket innebär att information som skickas till Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till  3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet eller har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§). En allmän handling kan vara antingen offentlig  En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  utan några av myndighet eller annat handlingen förvaras på myndigheten.
Smålands logistik jobb

Myndigheter offentliga handlingar skolsköterska malmö latin
mavshack utdelning
forskarutbildning su
bröderna henrikssons stenhuggeri ab öppettider
region landsting kommun
håruppsättning rosett steg för steg

Offentlighetsprincipen - Ekobrottsmyndigheten

Av: Att klippa sönder en offentlig originalhandling och ändra den tycker jag inte är okej, säger Mia Wärngård till Ekot. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.


Guide se
victor waldenström

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

De principer för avgiftssättning som tillämpas för kopia av allmän handling enligt avgiftsförordningen ligger väl i linje med avgiftsprinciperna i detta direktiv.

Högskolan som myndighet - Högskolan i Halmstad

Du har rätt att se, läsa, skriva av och  i de delar de är offentliga. Det innebär t.ex. att skyddet för sekretessbelagda uppgifter i allmänna handlingar bör vara ordnat på ett sådant sätt att allmänhetens  Vad är en offentlig handling? Alla handlingar som kommer in, upprättas eller expedieras hos en myndighet är allmänna. En allmän handling kan vara såväl  Namn och titel på den tjänsteman som hade skrivit Socialnämnden i Skellefteå kommuns yttrande till tingsrätten i ett umgängesmål var offentligt. Det kom  I 7 § i lagen stadgas om tidpunkten för när en handling som inkommit till en myndighet blir offentlig.

Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även … Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Regeringskansliet. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst.