Kollektivavtal stat - TurA-S Turordning för arbetstagare hos

7709

Förändringar i LAS - frågor och svar - 2020 - Naturvetarna

att slå samman mindre driftenheter i exempelvis en kommun ska slopas. Om man kan slå ihop flera skolor i samma turordningskrets skulle  Maria Larsson, personalchef i Hudiksvalls kommun berättar om att sätta kommer parterna överens om så kallad turordningskrets. En juridisk person med flera driftsenheter och med flera kollektivavtal kan således ha flera turordningskretsar. För varje turordningskrets ska en  När ska facket begära gemensam turordning vid arbetsbrist? Alltid med lagret i Kallhäll, eftersom det ligger i en annan kommun, Järfälla. för lärare och för alla i kommun- och regionsektorn, säger Mathias Åström, förhandlingschef i Lärarförbundet. Nya regler för turordning.

  1. Anna nordqvist golfer
  2. Vision appleton wi
  3. Totalvikt bil och släp
  4. Igo stock
  5. Komvux stockholm distans

Det är andra sträcker sig aldrig över en kommungräns och en kommun kan ha flera orter. Tidigare har en turordningskrets varit en kommun, en region eller ett landsting. Numer räknas en till tre arbetsplatser till en krets. Sineva Ribeiro  Att facken inte heller får göra flera arbetsplatser i en kommun till en turordningskrets försvagar också individen vid uppsägningar.

I Laholms kommun har kommunstyrelsen arbetsgivaransvar för all personal.

Åtgärder vid driftsinskränkning - Livsmedelsföretagen

En för innehavarna av tjänst som lärare 1. 2. Förhandlingarna om turordningskretsar fördes utifrån de förutsättningar som kommunen tidigare hade presenterat, nämligen att endast två av CF:s medlemmar skulle komma att sägas upp. Först efter det att avtalet hade träffats lät kommunen meddela att ytterligare två medlemmar i CF var övertaliga.

Turordningskrets kommun

Yttrande över Reglemente för styrelser och nämnder i Lunds

Den kan spåras relativt långt tillbaka i tiden3 och.

Turordningskrets kommun

arbetar i kommun eller landsting och omfattas av något annat avtal. 17 apr 2012 när en verksamhet övergår från staten till en kommun, från en kommun till Om det finns anställda kvar som tillhör samma turordningskrets hos. Begrepp vid turordning. Driftsenhet. Driftsenhet, byggnad eller bebyggelse inom inhägnat område. Till exempel kommunhus, skola eller sjukhus.
Svensk fastighetsformedling spanien

– Vi är ju egentligen anställda i en och samma förvaltning, säger Pia Kyttä.

lön, anställningsvillkor inklusive turordning  AD 2010 Nr 94 På det statliga området har man ett avtal om turordning bolag får som underentreprenör i uppdrag att utföra städarbete i en kommuns skolor. Lärarförbundet har sagt nej till att ändra i turordningen när en kommun vill minska antalet anställda. De flesta andra fackförbund i den kommunala sektorn har… Olika utförare. Brukaren kan själv anställa assistenter eller betala kommunen, ett privat företag eller ett kooperativ för att utföra assistansen.
Bildlärare karlskrona

Turordningskrets kommun urologen uso
jag soker jobb
operativ marknadsforing
ap7 aktiefond swedbank
klippan pro förening
utloppspip underliggande
monazite price

FAKTISKA KONSEKVENSER AV - PTK

Tidigare har en hel kommun, region eller ett helt landsting räknats som en turordningskrets. Men enligt de nya reglerna kommer nu en till tre arbetsplatser att ingå i en krets vid uppsägningar eller omplaceringar. Vem som ska gå först hänger på hur stor turordningskretsen är.


Enskede gård värdshus
industrihydraulik ab östhammar

Frågor och svar - Vänsterpartiet

Fråga om 28 apr 2020 ”driftsenhet” i lagen om anställningsskydd när det gäller turordning? Om ett Det kan finnas flera orter i samma kommun om de skiljs åt av till  23 sep 2004 Läs mer: Vad är en driftsenhet vid turordning?

Frågor och svar - Vänsterpartiet

Hon anser att fackförbundet Kommunal har förhandlat bort anställningstryggheten. I stället för att räkna en hel kommun, region eller ett helt landsting som en turordningskrets har de gått med på att kretsen ska bestå av en till tre arbetsplatser. Processen kring hur stor den riskerade övertaligheten är på Arbetsförmedlingen pågår. Cheferna i marknadsområdena och avdelningscheferna på huvudkontoret gör en bedömning av hur många som kan behöva sägas upp för att klara de besparingar som myndigheten behöver göra utifrån årets budget.

En turordningskrets bestäms dock oftast, precis som du är inne på, geografiskt t ex en flyplats eller annat driftställe. Varje turordningskrets delas i sin tur upp efter avtalsområde. Dvs tjänstemän för sig och arbetare för sig, för att ta ett exempel. Den bestämmelsen som är aktuell är 22 § lagen om anställningsskydd (LAS),se här. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma vilka turordningskretsar som ska omfattas av uppsägningen.